gototopgototop
Dobrodošli na našu zvaničnu internet prezentaciju

MonteCEPCEP – Centar za planiranje urbanog razvoja (Beograd, Srbija), osnovan 1976. godine, je privatna kompanija specijalizovana za izradu prostornih i urbanističkih planova, urbanističkih i arhitektonskih projekata. Iako svaka grana CEP-ovog drveta i njegovi specijalisti pokrivaju široke oblasti rada, uvijek se obavljaju razne konsultacije sa naučnim institucijama i specijalizovanim kompanijama.

 

Zbog velikog broja planova i projekata u Crnoj Gori, tokom osamdesetih i devedestih (za opštine Budva, Tivat, Kotor, Rožaje, Plav, tadašnji Ivangrad i Titograd), osnovana je 1998. godine poslovna jedinica MonteCEP dsd, koja je smještena u Kotoru i koja radi kao licencirana kompanija za planiranje u Crnoj Gori. MonteCEP pokriva brojne planove kao npr. prostorni plan posebne namjene za Morsko dobro, prostorne planove opština i MonteCEPnacionalnih parkova, urbanističke planove gradova, detaljne urbanističke planove i projekte, studije lokacija strateške procjene uticaja na životnu sredinu, ostale analize i studije u 9 crnogorskih opština.

 

Glavna kompanija u Beogradu ima oko 30 zaposlenih (arhitekata, inženjera, planera, tehničara...) a poslovnica u Kotoru radi sa 5 stalno zaposlenih i listom povremenih saradnika – specijalista.

 

Efikasan rad zahtijeva aktivan, mobilan i sposoban tim eksperata koji može da ponudi rješenja i na licu mjesta u saradnji sa lokalnim kolegama i zajednicama.

 .

 
MonteCEP dsd